Ice Cream Maker KAI (Japan Import)

View on Amazon

Brand: Kai